O nás

MUSADO Slovensko

Sme na Slovensku oficiálne autorizovaná škola, v ktorej sa vyučuje bojové umenie Musado. Výuka a všetky techniky obsiahnuté v tomto bojovom umení podliehajú a sú zahrnuté v osnovách a pravidlách World Musado Asociation (W.M.A), ktorej súčasťou je aj naša škola. S výukou sme začali vo februári 2009.

Vedieme výcvik Musado Military Combat Systém a sebaobranných techník Musado. Našou snahou je dostať Musado do povedomia ľudí. Nechceme, aby bolo chápané len ako bojové umenie, ale aj ako životný štýl MUSADO.

 

Musado sa delí na:
• Tradičné = určené pre verejnosť
• Military combat systém = určený pre ozbrojené zložky a IZS
viac info odkaz “MUSADO”, alebo aj na na www.musadocz.cz

 

Tréningy sa konajú každý utorok a štvrtok. Nábor nových cvičencov prebieha priebežne.
Utorok a štvrtok –  Kotva, Veľký Biel, od 18.30-20.30 hod.

V prípade záujmu zo strany slovenských ozbrojených zložiek (PSR, ASR atd.) sme schopní zaistiť intenzívne výukové semináre MUSADO Military Combat Systému.