Akcie Musado

      Komentáre vypnuté na Akcie Musado

Zúčastniť sa môžu aj nečlenovia W.M.A.
Na Vami vybranú akciu si rezervujte miesto čo možno najskôr. Ak nie je uvedené inak, tak sú akcie prístupné i pre verejnosť!!!
Zrušiť rezerváciu je možné najneskôr 3 dni pred začiatkom akcie. Záujemcovia, ktorí sa z akýchkoľvek dôvodov nemôžu zúčastniť niektorej z vybranej akcie, bude vrátených len 50% zo zaplatenej čiastky.
Zmenu plánu, termínu alebo miesta môžu len zástupcovia Musado a jednotlivý účastníci budú o zmenách oboznámený najneskôr do 24 hodín pred začiatkom akcie. V prípade zrušenia akcie zo strany MUSADO budú zaplatené čiastky vrátené v plnej výške.
Rezervácia a zaplatenie poplatku (zálohy) najneskôr 10 dní pred začiatkom akcie!

Informácie: email – bstulak8@gmail.com alebo na tel. čísle: 0905 966 876 Zmena plánu vyhradená!!!