Čo je Musado?

MUSADO = “Cesta bojovníka” je moderný spôsob sebaobranného boja. Pokiaľ chceme zistiť kam až siahajú korene, z ktorých vychádza, musíme ísť hlbšie do kórejskej histórie (viac info nájdete na www.musadocz.cz).

MUSUL – (všeobecný výraz pre bojové praktiky) je v Kórei známy už po stáročia. Počas doby, keď bol tento štát ešte rozdelený na 3 kráľovské ríše (Kogurjo, Silla, Pekče), museli Kórejčania veľakrát bojovať so susednými národmi a vznikali bojové metódy, ktoré jednotlivé rodiny a osoby ďalej rozvíjali. A to nielen k sebaobranným účelom, ale taktiež k udržaniu si fyzickej a psychickej kondície.

V bojovom štýle Musado sú obsiahnuté /zahrnuté techniky týchto 3 prastarých musul štýlov:

  • SADO MUSUL = bojové umenie rodinných klanov
  • KUNG DŽUNG MUSUSL = bojové umenie kráľovskej rodiny a kasty rytierov nazývaných “HWARANG”
  • PULKJO MUSUL = bojové umenie budhistických mníchov

Vrchným inštruktorom (veľmajstrom) celej medzinárodnej organizácie Musado (W.M.A.) bol pán Herbert GRUDZENSKI (1947-2012) zo Spolkovej republiky Nemecko (SRN).
Ten od svojho majstra Kang Bjong-Sun po 20 rokoch tréningu a štúdia obdržal titul SULSA (učiteľ a majster bojového umenia). Tento titul ho oprávňoval k založeniu vlastného dodžang a k presadzovaniu vlastného smeru výuky. Pán Grudzenski túto možnosť využil a vytvoril nový štýl, ktorý nazval MUSADO – “Cesta bojovníka”.
Urobil tak v nádeji , že jeho bojové techniky , ktoré majú svoje korene v Kórei, nebudú zabudnuté, ale že budú žiť ďalej, ku prospechu všetkých súčasných i budúcich generácií bojovníkov…

Celý štýl Musado je rozdelený do dvoch výcvikových častí, ktoré sa navzájom dopĺňajú:
1.) vnútorné techniky (NE GONG) = obsahujú všetko, čo sa týka meditácie, koncentrácie a dýchania.
2.) vonkajšie techniky (WE GONG) = sa ďalej delia:

  • – prázdna ruka proti prázdnej ruke
  • – prázdna ruka proti ozbrojenej ruke
  • – ozbrojená ruka proti ozbrojenej ruke

Musado sa dá prezentovať skôr ako životný štýl, ktorý učí premáhať strach a ťažkosti života. Ako štýl učí ľudskosti a pomáha hľadať vnútornú krásu a energiu.

V roku 1967 štúdijná skupina pod vedením p. Grudzenského vybrala z tohto tradičného bojového umenia všetky účinné techniky a zostavila z nich MUSADO MILITARY COMBAT SYSTÉM, ktorý je určený pre výcvik špeciálnych jednotiek armády, polície a bezpečnostných služieb. V súčasnej dobe je tento systém zavedený u prieskumných / výsadkových jednotiek v Českej republike a je taktiež vyučovaný v policajných kluboch po celej Českej republike. (viac info nájdete na www.musadocz.cz)