Kontakt

Zodpovedný inštruktor:
Bronislav SLABOŇ
Telefón: 0905 966 876
E-mail: Bronislav Slaboň bstulak8@gmail.com

Internet SK: www.musado.sk
Internet CZ: www.musadocz.cz